Za nami I Sympozjum LOTOS Oil „Środki smarowe i płyny eksploatacyjne w Polsce 2017”

Za nami Sympozjum LOTOS Oil, które odbyło się w podwarszawskim Józefowie. Spotkanie stanowiło ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska biznesu. Otwarto nowe, synergiczne możliwości do działania w obszarze wspierania polskiej gospodarki w ramach różnych inicjatyw oraz wspólnych przedsięwzięć biznesowych na rzecz rozwoju branży.

2017-10-20 11:11:01

Podczas Sympozjum przekazano zaktualizowane informacje o uwarunkowaniach technologicznych i rynkowych na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Podczas Sympozjum wystąpili eksperci Lotos Oil oraz zaproszeni prelegenci – eksperci zajmujący się problematyką smarowniczą.

Przedstawiciele Lotos Oil podkreślali, iż chcą, by Sympozjum stało się miejscem merytorycznej i specjalistycznej dyskusji związanej z sytuacją oraz zagrożeniami związanych z przemysłem olejowym w Polsce. Goście niniejszego wydarzenia mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z wieloma specjalistami Grupy LOTOS, LOTOS Oil i ich partnerami z różnych obszarów powiązania z produktem i rynkiem. Szeroko promowano również usługę Serwisu Olejowego dla parku maszynowego.

W całym wydarzeniu udział wzięło blisko 200 zaproszonych gości, pośrednio i bezpośrednio związanych z rynkiem olejowym. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści branży transportowej, maszyn rolniczych, czyli dość szeroko rozumianego przemysłu. Jednym z gości specjalnych był dr Tomasz Rożek, znany z programu Sonda 2 emitowanego w telewizji TVP. Jego wykład zatytułowano „Czym nasmarowany jest Wszechświat”, w którym szczegółowo tłumaczył słuchaczom, gdzie może mieć zastosowanie smarowanie w gospodarce. Drugim specjalnym gościem był trzykrotny mistrz Europy w Samochodowych Rajdach – Kajetan Kajetanowicz. Kierowca opowiadał o przeżyciach związanych ze zdobyciem trzeciej korony z rzędu dla najlepszego kierowcy.

To nie pierwszy raz, kiedy LOTOS Oil organizuje tego typu wydarzenie. Sympozjum jest kontynuacją corocznej Akademii Olejowej organizowanej przez Spółkę. Przedstawiciele LOTOS Oil zapowiedzieli już kontynuację niniejszego wydarzenia.

ZNAJDŹ NAS: