II edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością”

Wystartowała II edycja studiów podyplomowych „Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością”, zorganizowanych przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej we współpracy z Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) i Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Wykład Inauguracyjny odbył się w Auli Głównej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

2018-10-22 11:54:43

Studia podyplomowe zorganizowane dzięki współpracy SKFS, Politechniki Warszawskiej i PZWLP adresowane są do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, do osób planujących rozpocząć karierę zawodową w branży flotowej oraz do fleet managerów już pracujących w branży, a chcących poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Inauguracja II edycji studiów miała wyjątkową oprawę, gdyż absolwenci pierwszej edycji studiów otrzymali certyfikaty ich ukończenia, wręczane przez prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę, prof. zw. PW, pełniącą funkcję dziekana Wydziału Transportu. W przerwie uroczystości inauguracyjnych uczestnicy studiów i kadra naukowa zostali poczęstowani okolicznościowym tortem, który symbolicznie pokroiły dziekan prof. Marianna Jacyna i Natasza Jarońska–Ignatiuk, prezes zarządu SKFS.

Podyplomowe studia flotowe realizowane są przez dwa semestry. Druga edycja studiów obejmuje 188 godzin zajęć dydaktycznych, z czego duża część będzie miała formę zajęć laboratoryjnych i praktycznych, realizowanych w niewielkich grupach. Ukończenie studiów wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, co już samo w sobie jest prestiżowe. Kolejne korzyści dla absolwentów studiów flotowych to możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej oraz praktycznych umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut, w wypożyczalniach samochodów oraz jako fleet managerowie w przedsiębiorstwach.

ZNAJDŹ NAS: