[PILNE] Kolejne restrykcje w funkcjonowaniu, ale salony i serwisy nadal mogą być otwarte

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 marca 2020 pod pozycją 566 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2020-04-01 10:02:30

Nowe rozporządzenie  nie wprowadza zakazu działalności w zakresie żadnego z aspektów podstawowej działalności dealera samochodów tj. handlu samochodami nowymi, używanymi, motocyklami ani działalności usługowej polegającej na świadczeniu usług serwisowych. Nie zakazuje także sprzedaży usług finansowych i produktów ubezpieczeniowych.

W funkcjonowaniu dealerów i serwisów wprowadza się natomiast następujące ograniczenia:

Ograniczenia w liczbie i dostępie klientów (od 1.04.2020 r.)

  • Maksymalnie 3 osoby na jedno stanowisko obsługi/ kasowe

PRZYKŁAD: Jeśli w salonie/serwisie są 3 stanowiska obsługi/stanowiska kasowe (należy liczyć to jako miejsca w których można zapłacić tj. albo przyjmowana jest gotówka, albo znajduje się terminal), to w jednym momencie na terenie salonu/serwisu może przebywać 9 klientów. Pracownicy dealerstwa nie są wliczani do limitu.

  • w godzinach od 10:00 do 12:00 salony i serwisy mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach salony i serwisy są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Nowe obowiązki dla salonów/serwisów (od 2.04.2020 r.)

Wszystkie salony/serwisy będą się musiały dostosować do ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

  • placówki handlowe /usługowe są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
  • placówki handlowe/usługowe są obowiązane dokonać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego

Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:

  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
  • za zapewnienie rękawiczek i środków dezynfekcji odpowiada pracodawca.

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

  • Zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe” zostaje rozszerzona na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

PRZYKŁAD: Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść maksymalnie 10 osób.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

Wszystkie powyższe obostrzenia obowiązują do dnia 11 kwietnia 2020.

Autor publikacji: Zespół Prawny Związku Dealerów Samochodów

Wszelkie pytania w sprawie warunków rozporządzenia prosimy kierować do: mec. Paweł Tuzinek, tel. 694 246 921.

www.zds.org.pl

ZNAJDŹ NAS: