Kolejne firmy zasilają szeregi Związki Polskiego Leasingu

W ostatnim czasie do Związku reprezentującego interesy podmiotów świadczących usługi leasingowe dołączył Alior Leasing Sp. Z.o.o., Santander Consumer Multirent Sp.z o.o., BMW Financial Services, Fraikin oraz Leasing Polski. Prezentujemy Wam biznesowe dossier wyrażone słowami osób zarządzających spółkami trzech ostatnich wymienionych firm.

2017-06-01 13:45:31

Firmy zrzeszone w ZPL reprezentują 90% polskiego rynku podmiotów świadczących usługi leasingowe. W 2016 roku krajowa branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 58 mld złotych. 16,6% dynamika wzrostu branży oraz wielkość zainwestowanych środków zwłaszcza ze strony mikro i małych przedsiębiorstw napawa optymizmem w kontekście kondycji polskiej gospodarki oraz chęci inwestowania przez krajowych przedsiębiorców (Związek szacuje, że biorcami usług leasingowych w 2016 aż w 53% były firmy o obrotach do 5mln złotych rocznie, kwalifikowane przez Ministerstwo Rozwoju jako mikro przedsiębiorstwa). Co ważne, aż 42,1% (według danych ZPL za 2016 rok) inwestycji dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. Branża flotowa jest zatem niezwykle istotnym elementem działalności podmiotów zrzeszonych w strukturach Związku Polskiego Leasingu.

Według prognoz na ten rok dynamika wzrostu zostanie zachowana mniej więcej na poziomie z ubiegłego roku i wyniesie 16,5%, co pozwala szacować, że członkowie ZPL udzielą finansowanie inwestycji na poziomie 67,7 mld złotych.

Związek Polskiego Leasingu to bardzo istotna, z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy oraz fleet managera, instytucja. Zrzeszająca w swoich szeregach kilkadziesiąt podmiotów, udzielających finansowego wsparcia polskiej gospodarce, jest organem mogącym wywierać wpływ na kształt oraz dynamizm rozwoju znacznej części krajowych firm (z leasingu w Polsce korzysta 500 – 600 tysięcy przedsiębiorstw). Związek Polskiego Leasingu istnieje od  ponad 20 lat, a jego początki datuje się na 1994 kiedy to nastąpiła rejestracja Konfederacji Przedsiębiorstw Leasingowych, która później przekształciła się w Związek Polskiego Leasingu. Po transformacji ustrojowej polskie firmy bardzo szybko wykształcimy wysoce rozwinięte kompetencje operacyjne i wykazywały się ogromną chęcią do inwestowania. Przy połączeniu niezwykłej determinacji oraz otwartości do robienia biznesu ze strony firm oraz rozwijającego się sektora leasingowego w Polsce wartość inwestycji rosła w ogromny tempie; w 1995 roku wartość polskiego rynku leasingu wyniosła 1,5 mld złotych, w 2006 (po wejściu do UE) przekroczyła 20 mld złotych, a rok później – 30 mld złotych. Na dzień dzisiejszy polski rynek leasingu jest dwukrotnie większy niż 10 lat temu, a Związek Polskiego Leasingu (którego członkiem jest PZWLP) stanowi gwarancję stałości, profesjonalizmu i trwałości branży. Z tego względu naszej uwadze nie mogło ujść przystąpienie do struktur ZPL nowych podmiotów, które na krajowym rynku są już dobrze znane.

BMW FINANCIAL SERVICES

 1. Proszę o nakreślenie historycznego rysu rozwoju przedsiębiorstwa oraz kamieni milowych, które zdecydowały o rozwoju flotowych usług finansowych na polskim rynku.

BMW Financial Services Polska rozpoczęła działalność w Polsce w 2012 r. Od początku oferta naszej firmy skierowana była głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego zaczęliśmy od oferowania usług leasingowych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, przygotowanych we współpracy z Allianz, uzupełniając naszą ofertę kredytem samochodowym z mBank.

Już po roku od rozpoczęcia działalności wprowadziliśmy innowacyjną ofertę dla przedsiębiorców, opartą na leasingu z niskimi ratami, pod nazwą BMW Comfort Lease. Znacząco zwiększyło to dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do całej gamy samochodów BMW i MINI, przy jednoczesnym ograniczeniu miesięcznych kosztów ich użytkowania.

Ponadto od początku ubiegłego roku oferta BMW Comfort Lease dostępna jest również dla klientów indywidualnych (konsumentów). Od początku istnienia BMW Financial Services Polska kontynuuje bardzo dynamiczny rozwój. Dziś już co drugi samochód sprzedawany przez dilerów Grupy BMW jest przez nas finansowany, a prawie 60% z nich także ubezpieczamy.

 1. Co polski klient flotowy powinien wiedzieć o Państwa produktach? Co dla Państwa jest core biznesu w przypadku tej specyficznej branży w ramach polskiej gospodarki i motoryzacji?

Wiemy, że dla firm szczególnie istotne jest ograniczenie kosztów eksploatacji floty pojazdów. Takie podejście dotyczy również, co nie powinno być zaskoczeniem, samochodów klasy premium.

Doskonałym przykładem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów flotowych są specjalne edycje flotowe BMW serii 3, serii 3 Gran Turismo, BMW serii 5, a od niedawna także BMW X3. Poza specjalnymi warunkami zakupu modele te, podobnie jak wszystkie inne nowe BMW i MINI, dostępne są w ramach oferty finansowania BMW Comfort Lease i MINI Comfort Lease. Produkt jest kierowany do firm, które są zainteresowane użytkowaniem pojazdów oraz ich cykliczną wymianą, a jednocześnie chcą zachować stały i przewidywalny koszt finansowania na możliwie najniższym poziomie. Rozwiązanie takie zapewnia elastyczne opcje finansowania, dając możliwość swobodnego wyboru parametrów umowy i jednocześnie łącząc zalety podatkowe leasingu operacyjnego z niską miesięczną ratą.

Z drugiej strony, nasze rozwiązanie nie tylko minimalizuje koszty finansowania pojazdu, ale także gwarantuje pełną elastyczność i możliwości wyboru sposobu zakończenia umowy. Wiemy wszakże, że klienci flotowi oczekują również elastycznych rozwiązań na etapie wymiany floty samochodów, często nie chcąc angażować się w wykup pojazdu i jego późniejszą odsprzedaż na własną rękę. Dlatego w ofercie BMW Comfort Lease możliwy jest zwrot pojazdu na koniec umowy i wybór nowego w ramach kolejnej umowy. Klient ma również możliwość wykupu pojazdu za z góry określoną cenę, gdyby taka opcja była dla niego interesująca. Ma tu pełną swobodę wyboru, co jednak istotne, decyzję klient może podjąć dopiero na etapie przed zakończeniem umowy.

Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że naszą propozycję jesteśmy w stanie skierować również do pracowników klientów korporacyjnych, oferując im takie nowatorskie rozwiązania, jak Comfort Lease dla konsumentów. Dostrzegamy rosnący potencjał w tym obszarze. Taka propozycja może stać się doskonałym argumentem uzupełniającym system motywacyjny klienta korporacyjnego lub stanowić alternatywę dla samochodu służbowego w ramach przyznanego pracownikowi budżetu "na mobilność".

Wszystkie te elementy stanowią dodatkową wartość naszej oferty dla klientów korporacyjnych.

 1. Co jest Państwa głównym motywatorem do przystąpienia do struktur ZPL oraz jakie główne działania chcieliby Państwo podjąć w ramach kooperacji ze wszystkimi firmami zrzeszonymi w ZPL? Co daje członkostwo w ZPL z Państwa punktu widzenia?

Przystępując do ZPL, liczymy na wymianę doświadczeń z innymi firmami działającymi na polskim rynku. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w pracach zespołów i grup roboczych działających w ramach Związku Polskiego Leasingu w branży motoryzacyjnej.

 1. Polska branża leasingowa rozwija się od wielu lat w dwucyfrowym tempie. Jakie szanse i jakie wyzwania upatrują Państwo w tak chłonnym, a zarazem dojrzałym rynku? Czym przede wszystkim będziecie chcieli zwrócić uwagę polskich zarządców flot?

Przez ostatnich kilka lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania nowymi samochodami BMW i MINI. Dzięki wprowadzeniu specjalnych warunków dla edycji flotowych oraz finansowania zapewniającego niskie koszty użytkowania mamy szansę dotrzeć do jeszcze szerszego grona potencjalnych klientów flotowych. I nie mam tu na myśli wyłącznie dużych klientów korporacyjnych. Wydaje się, że nadal wysoki potencjał leży w małych i średnich firmach, dla których szczególnie istotna jest elastyczność oferty BMW Comfort Lease, zapewniająca niskie koszty użytkowania oraz swobodę wyboru przy zakończeniu umowy.

Kolejnym obszarem rozwoju może być elektromobilność, którą w BMW rozwijamy w formie samochodów nie tylko w pełni elektrycznych (BEV), ale również rosnącej gamie hybryd typu PHEV. Zarówno ogólnoświatowe trendy, jak i wzrost znaczenia ekologii w połączeniu z coraz bardziej wydajnymi i ekonomicznymi technologiami sprawiają, że perspektywy rozwoju tego rynku są coraz bardziej realne. Już teraz zauważamy wzrost zainteresowania tego typu pojazdami, a oferując elastyczne i konkurencyjne formy finansowania wspieramy rozwój tego, wciąż niewielkiego w Polsce, segmentu rynku. Do tej pory już ponad dwie trzecie samochodów BMW i3 – doskonałych aut przeznaczonych do mobilności miejskiej, spełniających przy tym nowe standardy ekologiczne, którymi kierują się coraz częściej klienci korporacyjni – zostało sfinansowanych przez BMW Financial Services.

FRAIKIN

 1. Proszę o nakreślenie historycznego rysu rozwoju przedsiębiorstwa oraz kamieni milowych, które zdecydowały o rozwoju flotowych usług finansowych na polskim rynku.

Ponad dziesięć lat temu jako pierwsi wprowadziliśmy usługę wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych na polski rynek. Co więcej – Polska była pierwszym rynkiem w Europie Centralno-Wschodniej. Każdy kolejny rok działalności przynosił nam wzrosty, poszerzaliśmy sukcesywnie grono klientów oraz portfel swoich usług.

Podpisanie kontraktu już po 3 miesiącach działalności, otwarcie pierwszego oddziału wynajmu krótkoterminowego, przekroczenie liczby 1000, później 2000 i 3000 pojazdów we flocie, zdobywanie kolejnych branż na rynku, podpisywanie kontraktów z wiodącymi markami (PP, BAKOMA, Nestle Waters, Frito Lay), partnerstwo w TdP – to wszystko z pewnością były kamienie milowe w naszej działalności, uwieńczone wspaniałym dziesięcioleciem firmy, które obchodziliśmy rok temu.

 1. Co polski klient flotowy powinien wiedzieć o Państwa produktach? Co dla Państwa jest core biznesu w przypadku tej specyficznej branży w ramach polskiej gospodarki i motoryzacji?

Usługa wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych na obecnym etapie rozwoju polskiego rynku jest już doskonale znana i ugruntowana. Klienci flotowi wiedzą, że wynajem to najlepsze i optymalne rozwiązanie. To, co klient powinien wiedzieć o naszym produkcie, to to, że cały czas pracujemy nad wzbogacaniem naszych ofert, tak aby w jeszcze szerszym zakresie pozwalały na optymalne zarządzanie parkiem pojazdów.

Jeżeli chodzi o core naszego biznesu – z pewnością jest to wynajem długoterminowy, stanowiący blisko 70% naszej działalności. Niemniej jednak pozostałe nasze usługi, jak wynajem krótko- i średnioterminowy również mają bardzo silną pozycję na rynku. Cały czas odnotowujemy bardzo dobre wyniki i dynamiczne wzrosty tych usług.

 1. Co jest Państwa głównym motywatorem do przystąpienia do struktur ZPL oraz jakie główne działania chcieliby Państwo podjąć w ramach kooperacji ze wszystkimi firmami zrzeszonymi w ZPL? Co daje członkostwo w ZPL z Państwa punktu widzenia?

Jesteśmy największym graczem na rynku wynajmu pojazdów. Udział w grupie wywierającej istotny wpływ na pozycję branży, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, jest dla nas bardzo ważny. Dynamiczny rozwój rynku wymaga uważnego przyglądania się zachodzącym zmianom i odpowiedniego reagowania na nie. Jednocześnie zgromadzone w trakcie długoletniej działalności Fraikin wiedza i doświadczenie, a także czołowa pozycja, jaką zajmujemy pośród firm związanych z leasingiem, stanowią dużą wartość dodaną dla ZPL. Jesteśmy bogatym źródłem wiedzy w obszarze samochodów dostawczych i ciężarowych.

 1. Polska branża leasingowa rozwija się od wielu lat w dwucyfrowym tempie. Jakie szanse i jakie wyzwania upatrują Państwo w tak chłonnym, a zarazem dojrzałym rynku? Czym przede wszystkim będziecie chcieli zwrócić uwagę polskich zarządców flot?

Wynajem to pojęcie szersze niż leasing. My dajemy znacznie bogatszy wachlarz usług. Oprócz finansowania nasz klient dostaje pełen zakres usług serwisowych i w pełni przekazuje nam zarządzanie swoją flotą. Dzięki temu, że rynek jest już na tyle dojrzały i usługa wynajmu doskonale znana, w dalszym ciągu jest on bardzo chłonny, a to daje nam niezliczone możliwości poszerzania grona klientów i zdobywania kolejnych branż rynku.

Co do wyzwań – trudno mi powiedzieć, czy to są wyzwania, ale na pewno musimy liczyć się z tym, że nasza usługa musi być systematycznie wzbogacana i uzupełniana o nowe, innowacyjne opcje zarządzania flotą. I na tym etapie naszej działalności właśnie na tym się skupiamy.

LEASING POLSKI

 1. Proszę o nakreślenie historycznego rysu rozwoju przedsiębiorstwa oraz kamieni milowych, które zdecydowały o rozwoju flotowych usług finansowych na polskim rynku.

Leasing Polski jest spółką stworzoną dla polskich przedsiębiorców. Jako grupa GTL działamy aktywnie od ponad 20 lat. Przedsiębiorstwo powstało w oparciu o polski kapitał, co zapewnia nam niezależność i stabilność finansową, a co za tym idzie – możliwość zaoferowania klientom bardziej dopasowanych rozwiązań. Na początku przedmiotem naszej działalności był leasing importowanych przez naszą spółkę używanych samochodów ciężarowych. Obecnie koncentrujemy się na finansowaniu pojazdów wybieranych u naszych partnerów.

 

 1. Co polski klient flotowy powinien wiedzieć o Państwa produktach? Co dla Państwa jest core biznesu w przypadku tej specyficznej branży w ramach polskiej gospodarki i motoryzacji?

Firma Leasing Polski w szczególności wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Pojazdy, które finansujemy, są niezbędne naszym klientom w prowadzeniu działalności; często od zakupu danego pojazdu zależy realizacja ich kontraktu. Duże doświadczenie w finansowaniu inwestycji pozwoliło nam wypracować skuteczne i szybkie metody działania, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Specjalizujemy się w finansowaniu pojazdów wszelkiego typu, poczynając od tych małych, jakimi są samochody osobowe, aż po samochody dostawcze. Ważnym dla nas aspektem jest tzw. waga ciężka: ciągniki siodłowe, naczepy, samochody ciężarowe, autobusy, pojazdy specjalistyczne i sprzęt budowlany.

Nasze długoletnie doświadczenie pozwoliło wypracować relacje z najlepszymi dostawcami pojazdów w Polsce i za granicą. Dział importu pomaga znaleźć i zakupić odpowiedni dla klienta pojazd na terenie całej Unii Europejskiej oraz Norwegii. Oprócz tego posiadamy dwa place z pojazdami przeznaczonymi do sprzedaży w Gdańsku i w Kutnie. W każdym z tych rozwiązań klient zawsze może być pewny pochodzenia i sprawdzenia pojazdu.

Nasi partnerzy wiedzą, że słyniemy z indywidualnego podejścia do każdego tematu. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie, tzw. start-upy oraz klienci, którzy mają poślizgi w płatnościach, mogą liczyć na nasze wsparcie.

Posiadamy również rozwiązanie dla klientów, którzy potrzebują zastrzyku gotówki. Takim rozwiązaniem jest leasing zwrotny, który jest przydatnym narzędziem w poprawianiu płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Nasze hasło to: „Leasing Polski – łatwiej jest”. Dążymy do tego, aby zaawansowane produkty i usługi oferować w zrozumiałej i prostej formie.

 1. Co jest Państwa głównym motywatorem do przystąpienia do struktur ZPL oraz jakie główne działania chcieliby Państwo podjąć w ramach kooperacji ze wszystkimi firmami zrzeszonymi w ZPL? Co daje członkostwo w ZPL z Państwa punktu widzenia?

Kilka lat temu wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. Wiemy, że szeroko rozumiane bezpieczeństwo gospodarcze oraz tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju biznesu to bardzo ważna kwestia także dla naszych klientów. Biorąc udział w pracach Związku Polskiego Leasingu możemy korzystać z doświadczeń innych firm oraz dzielić się własnymi dokonaniami.

Dynamiczny rozwój rynku wymaga uważnego przyglądania się zachodzącym zmianom, a dzięki przynależności do struktury ZPL możemy odpowiednio na nie reagować.

 1. Polska branża leasingowa rozwija się od wielu lat w dwucyfrowym tempie. Jakie szanse i jakie wyzwania upatrują Państwo w tak chłonnym, a zarazem dojrzałym rynku? Czym przede wszystkim będziecie chcieli zwrócić uwagę polskich zarządców flot?

Rynek branży leasingowej rozwija się bardzo energicznie, a my razem z nim. Szanse rozwoju w tej dziedzinie są bardzo duże. Nasza oferta zmienia się ze względu na potrzeby naszych klientów i partnerów nawet kilka razy w roku.

Dużym wyzwaniem jest utrzymanie wzrostu sprzedaży na dwucyfrowym tempie przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu zadowolenia klientów. W zeszłym roku to osiągnęliśmy.

Niezwykle miłe i motywujące było dla nas to, że 97% naszych leasingobiorców pozytywnie oceniło nasze usługi. Dlatego też stale monitorujemy poziom satysfakcji klientów na podstawie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Często mówi się, że klient jest najważniejszy. Dla nas jest on naprawdę najważniejszy i każdy może się o tym przekonać.

ZNAJDŹ NAS: