Ekspert Flotowy to profesjonalny, dynamicznie rozwijający się od 5 lat program edukacyjny

Rozmawiamy z Józefem Tyszerem, Koordynatorem Floty Samochodowej Fortum Heat and Power Polska, uczestnikiem wszystkich szkoleń każdej z 5 edycji Eksperta Flotowego.

2017-08-28 11:54:00

Panie Józefie, od jak dawna działa Pan w branży Fleet Managementu? Jakie doświadczenie nabył Pan przez ten czas?

Pasjonatem motoryzacji jestem od najmłodszych lat, a zawodowo w Fortum zajmuję się flotą już 11 lat. Po pierwsze i najważniejsze, trzeba lubić to, co się robi i ciągle się uczyć, bo rynek motoryzacyjny jest obecnie niezwykle dynamiczny. Sprawne zarządzanie flotą to zapewnienie jej pełnej mobilności przy jak najniższych kosztach dla firmy. Chodzi nie tylko o ceny samochodów, ale także dostępność sieci serwisowej, koszty eksploatacji, bezpieczeństwo.

Co uważa Pan za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy? Po tylu latach z pewnością ma Pan projekty, którymi chciałby się Pan pochwalić.

Najważniejszym projektem „flotowym” w Fortum jest i zawsze będzie podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem samochodów. Chodzi przede wszystkim o utrwalenie znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego, nabycie umiejętności odpowiedniego działania w sytuacjach kryzysowych, mając na uwadze, że samochód jest cennym nabytkiem,  zaś -zdrowie i życie ludzkie to bezcenny dar.

Obecnie pracuje Pan w Fortum Power and Heat Polska. Jakim car parkiem Pan zarządza i jaka jest jego specyfika? Czym konkretnie zajmuje się Fortum Power and Heat Polska?

Obecnie flota w Fortum liczy 176 pojazdów, z czego 90% pochodzi z wynajmu długoterminowego. Aktualnie współpracuję z trzema firmami leasingowymi. Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, aby powstały warunki zdrowej konkurencji.

Fortum prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. Obecnie jest właścicielem trzech elektrociepłowni zlokalizowanych w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu, a moce wytwórcze firmy wynoszą 200 MW energii elektrycznej oraz 1100 MW ciepła rocznie. Strategia Fortum w Polsce zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji  opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Mamy jeden z najniższych wskaźników emisji dwutlenku węgla w Europie spośród firm produkujących energię. Globalna strategia firmy polega na dążeniu w długiej perspektywie czasowej do budowy gospodarki bezemisyjnej. Bardzo ważna jest dla nas kwestia produkcji energii w sposób jak najbardziej efektywny, a przy tym mający jak najmniejszy wpływ na środowisko. Staramy się, aby to zagadnienie znajdowało odzwierciedlenie we wszystkich aspektach naszej działalności.

W podróży z Ekspertem Flotowym jest Pan od samego początku, czyli od I edycji i inauguracyjnego szkolenia w Hotelu Mazurkas na wiosnę 2013 roku. Jak ocenia Pan sam projekt i jego rolę w edukacji polskiej branży flotowej?

Uczestnictwo w Ekspercie Flotowym to wspaniała przygoda, a przede wszystkim encyklopedia wiedzy. Udział w projekcie daje możliwość poznania mocnych i słabych stron floty każdego przedsiębiorstwa, implementacji dobrych praktyk na „swoim terenie”, zwłaszcza tych optymalizujących koszty oraz podnoszących poziom bezpieczeństwa. Taki projekt w branży flotowej to strzał w dziesiątkę. Adresuję  słowa uznania  do osób zaangażowanych w to wydarzenie.

Co przez te 5 lat zmieniło się Pana zdaniem w projekcie Ekspert Flotowy? W którą stronę sama idea ewoluowała i jak ocenia Pan jej pomysł?

Ekspert flotowy to profesjonalny, dynamicznie rozwijający się od 5 lat program edukacyjny, który korzysta z wiedzy doświadczonych profesjonalistów cechujących się merytoryczną i praktyczną wiedzą. Udział w programie gwarantuje pogłębianie wiedzy, rozwój zawodowy oraz wykorzystanie nowych narzędzi w pracy. W ciągu ostatnich lat, pomimo stale zmieniającego się rynku motoryzacyjnego, trendów i przepisów, program rozwija się, stale dostarcza wielu cennych wiadomości. Wartością samą w sobie jest możliwość spotkania się w gronie flotowców i wymiana doświadczeń.

Jest Pan jedyną osobą, która ukończyła wszystkie szkolenia przez pięć edycji trwania projektu. Był Pan z nami ponad 15 razy. Jak ocenia Pan poziom merytoryczny spotkań i zakres tematyczny, który co roku ulegał zmianie? Pan jako obserwator i uczestnik wszystkich spotkań na pewno ma przemyślenia w tym temacie.

To, że uczestniczyłem we wszystkich edycjach programu, jest najlepszym dowodem na to, że moja ocena poziomu szkoleń, prelegentów i artykułów jest bardzo wysoka. Wszystkim polecam udział w projekcie, merytoryczne dyskusje z innymi pasjonatami floty oraz profesjonalistami.

Czy są elementy i aspekty tych szkoleń, które Pana zdaniem powinny ulec zmianie?

Jest znakomicie, co nie znaczy, że nie można podnieść poprzeczki. Zostawiam to jednak właścicielom projektu, wierząc, że przy najbliższym spotkaniu pozytywnie mnie zaskoczą.

Czy zauważył Pan u siebie zwiększoną potrzebę dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dzięki uczestnictwu w szkoleniach?

Przede wszystkim zmieniłem sposób myślenia, moje decyzje są poparte wcześniejszymi analizami uwzględniającymi wiele czynników, myślę strategiczne.

Czym zachęciłby Pan do udziału w Ekspercie Flotowym fleet managerów, którzy nie sądo końca przekonani co do formuły projektu i jeszcze wahają się przed podjęciem decyzji?

Dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny stawia coraz wyższe wymagania zarówno firmom, jak i pracownikom floty, a to sprawia, że chcąc elastycznie podchodzić do tych zmian, trzeba mieć na uwadze ciągły rozwój i szkolenia. Nie możemy stać w miejscu, musimy zmieniać metody, sposoby lub/i narzędzia swojej pracy, wdrażać nowe pomysły i rozwiązania – wtedy najbardziej potrzebujemy profesjonalnego, rzetelnego wsparcia. Jeśli mamy inwestować w swój rozwój, stale usprawniać swoją pracę, a także zmniejszać liczbę popełnianych błędów, to uczmy się od najlepszych, czyli od Eksperta Flotowego. Gwarantuję, że nie będzie to strata czasu, a raczej wartość dodana.

Czytaj więcej o Ekspercie Flotowym

 

ZNAJDŹ NAS: