Konwencja Leaseurope 2017 – nowa narracja dla branży leasingowej

Tegoroczna Konwencja Leaseurope odbyła się w dniach 5-6 października na Malcie. Wydarzenie to jest tradycyjnie miejscem spotkań kadry kierowniczej i ekspertów europejskiej branży leasingowej oraz rynku kredytu konsumenckiego, a jednocześnie daje możliwość wzięcia udziału w niezwykle interesującym programie konferencyjnym.

2017-11-28 11:46:10

Gościem specjalnym konwencji, który przedstawił prezentację otwierającą jej część konferencyjną, był Tim Harford, uznany dziennikarz i komentator Financial Times oraz Radia BBC, autor poświęconych biznesowi bestsellerów, m.in. wydanej w ponad milionie egzemplarzy (w tym także w języku polskim) książki „Sekrety ekonomii” („The undercover economist”) oraz ostatnio dwóch znakomitych książek „Messy. How to be creative and resilient in a tidy minded world” oraz „Fifty things that made the modern economy”. Tim przedstawił prezentację pod niezwykle intrygującym tytułem „Sztuka adaptacji”, której głównym przesłaniem dla przedsiębiorców była zachęta do ciągłego eksperymentowania i czerpania z informacji zwrotnej uzyskanej od klientów. W dalszej części uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania dyskusji panelowej poświęconej omówieniu sytuacji na rynku leasingu w Europie w 2016 r. oraz perspektyw na przyszłość. Panel ten prowadzony był przez Petera-Jana Benteina reprezentującego Holenderski Związek Leasingowy NVL i wzięło w nim udział czterech liderów branży: Charlotte Dennery – prezes zarządu BNP Paribas Leasing Solutions, Andy Hart – szef Investec Asset Finance Group, Thierry Faure – szef sprzedaży w obszarze klientów międzynarodowych ALD oraz Anthony Caracchiolo – prezes zarządu U.S. Bank Equipment Finance i Przewodniczący ELFA. Kluczowe wnioski z dyskusji panelowej oraz przedstawionej prezentacji wyników branży w 2016 r. były następujące:

 

  • Europa jest drugim (po Chinach) rynkiem leasingu na świecie pod względem wartości nowego biznesu (NBV) – w 2016 r. wyniosła ona 334 mld euro. Trzecie miejsce na podium zajmują Stany Zjednoczone z wynikiem 232 mld euro.
  • Rynek europejski odnotował 10,3-proc. wzrost NBV w 2016 r., zaś głównym kontrybutorem tak dobrego wyniku był wzrost leasingu samochodów, w tym w znacznej mierze wzrost leasingu samochodów dla osób fizycznych. Analizując struktury NBV według finansowanych aktywów, w latach 2007-2016 obserwowaliśmy stały wzrost udziału pojazdów, tj. z ok. 55% w 2007 r. do ok. 70% w 2016 r.
  • Jako zaskoczenie należy zaznaczyć, że jedyną grupą środków trwałych, która odnotowała spadek w 2016 r., był sektor ICT (-7,4%). Niemniej jednak zauważono, że leasing IT konsekwentnie odchodzi od komponentu sprzętowego – jeden z uczestników panelu wskazał, że w przeszłości na sprzęt przypadało ok. 70% wartości umowy, obecnie jest to ok. 30%, zaś w niedalekiej przyszłości udział ten będzie wynosił 10% (pozostała część będzie przypadała na oprogramowanie i usługi).
  • W dłuższej perspektywie czasowej potencjał wzrostowy sektora ICT zostanie w pełni uwolniony, tym bardziej że w niedalekiej przyszłości wszystkie nowe maszyny, które będą wprowadzane na rynek, będą „inteligentne” (a także będą wymagały częstego aktualizowania oprogramowania).
  • Struktura klientów pozostaje stabilna w perspektywie ostatnich lat (69% – klienci biznesowi/ firmy, 24% – konsumenci, 3% – sektor publiczny, 4% – inne).
  • Jakkolwiek firmy z top 20 mają aż 84% udziału w rynku ogółem, należy oczekiwać dalszej konsolidacji rynku, mając na uwadze np. wzrost wymogów regulacyjnych oraz wysokie wymogi kapitałowe w sektorze usług finansowych.
  • Firmy leasingowe w przyszłości będą budowały swoje kompetencje wokół usług (ponieważ młode generacje odchodzą od używania w kierunku korzystania) i, co również zostało podkreślone, muszą być niezwykle przyjazne/łatwe w interakcji z klientem.
  • Agenda przyszłości branży leasingowej będzie odnosiła się do takich obszarów, jak: leasing jako usługa (leasing as a service), cyfryzacja, klientocentryczność, koncentracja na rozwiązaniach przyjaznych dla środowiska, gospodarka wielokrotnego użytkowania (circular economy), robotyzacja i sztuczna inteligencja, a równocześnie istotne znaczenie będą miały nie mniej pasjonujące obszary jak: regulacje ostrożnościowe, nowy standard rachunkowości IFRS 16, finansowanie biznesu i sekurytyzacja.

 

Poszczególne elementy i obszary agendy przyszłości były szerzej prezentowane i omawiane w ciągu drugiego dnia konferencji, kiedy to uczestnicy musieli dokonać wyboru między kilkunastoma prezentacjami i dyskusjami panelowymi. Mój wybór to trzy doskonałe sesje dotyczące: MaaS, czyli mobilności jako usługi, wektorów zmian i Grupy Przyszłości 2017.

Mobilność jako usługa (Mobility as a Service). Dyskusję panelową o takim tytule poprowadził Gerry Keaney, szef Brytyjskiego Związku Wynajmu i Leasingu BVRLA, a udział w niej wzięli: Nigel Goodall (Enterprise), Neil Pattemore (FIGIEFA), Francois Piot (Arval) oraz Marie-France van der Walk (Alliance Renault-Nissan). W trakcie panelu omówiono kluczowe aspekty mobilności przyszłości ze szczególnym naciskiem na wpływ projektu GEAR 2030, który może odegrać w Europie rolę mapy drogowej Europejskiego Przemysłu Motoryzacyjnego i Mobilności. W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie samochodów elektrycznych, cyfryzacji i nowego otoczenia biznesowego, kwestie dotyczące wprowadzenia do ruchu w Europie pojazdów autonomicznych, a także wdrożenie w pełni zintegrowanych usług w zakresie mobilności. W konsekwencji branża leasingowa stoi wobec konieczności dostosowania się do zmian wynikających z nowych wyzwań o charakterze globalnym oraz spodziewanych odpowiedzi regulatorów na te zmiany. Reasumując, w kolejnych latach będziemy świadkami ewolucji i zmian obecnych modeli biznesowych.

Wektory zmian. Prowokacja. Demonstracja. Debata. To kolejna znakomita dyskusja panelowa poprowadzona przez Carmen Ene, prezesa zarządu firmy 3 Step IT. Uczestnikami tego panelu byli: Mahmood Aziz (Blue Prism), Abe Smith (Dealflo) oraz Matthew Jones (IBM Global Business Services). Firmy stoją obecnie w obliczu szeregu wyzwań, włączając w to gospodarkę wielokrotnego użytkowania (cirular economy), wykorzystanie platform, wszystko jako usługa (as-a-service), cyfryzacja, fintechy, robotyzacja, uczenie maszynowe, analiza danych, blockchain, cyber-bezpieczeństwo itp. Jednocześnie następuje transformacja ww. wektorów zmian w nowe modele biznesowe, jak np. platformy wspólnego korzystania (sharing platforms), produkt jako usługa, wydłużanie cyklu życia produktu, łańcuchy dostaw uwzględniające gospodarkę wielokrotnego użytkowania, renowację i recykling. W trakcie dyskusji podkreślano, że nowe modele biznesowe powinny integrować IT z biznesem (kontrolowane przez biznes, zarządzane przez IT). Jednocześnie wprowadzenie strategii cyfryzacji na szerszą skalę objawi się większą robotyzacją procesów, zaś strategie będą musiały być inteligentne, integrujące ludzi, maszyny i procesy oraz łatwe w kontroli. Jeden z uczestników panelu wskazał, że robotyzacja procesów nie tylko wpłynie na poprawę jakości usług i skrócenie cyklów wprowadzania rozwiązań na rynek, ale równocześnie pozwoli na obniżenie kosztów i redukcję ryzyk operacyjnych. W dalszej części dyskusji omawiano także praktyczne aspekty wykorzystania blockchainu oraz automatyzacji procesów.

Tradycyjnie ostatnia sesja konwencji poświęcona była Grupie Przyszłości Leaseurope. W jej trakcie młode talenty europejskiej branży leasingowej miały okazję zaprezentować trzy zwycięskie pomysły tegorocznego wydania projektu Future Group. Zadanie, które postawiono w tym roku, polegało na wskazaniu możliwości wykorzystania potencjału mediów społecznościowych dla rozwoju branży w przyszłości. Po dyskusji, jaką przeprowadzono w trakcie Leaseurope CEO Business Council 2017, czyli corocznego spotkania liderów branży, uczestnikom projektu przedstawiono oczekiwania dotyczące wypracowania strategii komunikacyjnej przedstawiającej leasing jako atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla firm z sektora MŚP, jak i dla inwestorów, promującej branżę finansowania aktywów i skierowaną do sfer rządowych, regulatorów i praktyków, a także prezentującą branżę jako atrakcyjne miejsce pracy dla pokolenia millenialsów, a tym samym strategię wspierającą rekrutację, retencję i motywację młodych pracowników. W czasie sesji przedstawiono trzy zwycięskie projekty, tj. „Kampanie komunikacyjne z wykorzystaniem mediów społecznościowych” (Elodie Antoine z BNP Paribas Leasing Solutions), „Leasingobiorcy w mediach społecznościowych” (Jean-Sebastian Leite z DLL Group) oraz „Idea cockpit – kokpit pomysłów” (Lisa Stern z PorscheBank). Tradycyjnie po prezentacjach i sesji pytań i odpowiedzi przeprowadzono głosowanie wśród publiczności i tegoroczne zwycięstwo przypadło Elodie Antoine i jej grupie, niemniej jednak wszyscy uczestnicy projekty Grupa Przyszłości zasłużyli na duże brawa za wykonaną pracę – ja z niecierpliwością czekam na obszerną publikację Leaseurope, w której zaprezentowane będą wszystkie projektu Future Group 2017.

Wielu z nas już oczekuje przyszłorocznej konwencji i równie ciekawego i inspirującego programu konferencyjnego.
Zatem – co dalej?

2016 Ateny: „At a crossroads”

2017 Malta: „A new narrative”

2018 Wenecja: …?

Autor: Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, członek Rady Dyrektorów Leaseurope

CZYTAJ TAKŻE: Sektor MŚP coraz częściej korzysta z leasingu - podaje Związek Polskiego Leasingu

 

ZNAJDŹ NAS: