Wyniki sprzedaży aut w 2018 roku

W sumie w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 532 000 samochodów osobowych, o 9,35% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+45 468 szt.).

2019-01-07 07:08:12

RYNEK SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5T

W ostatnim miesiącu 2018 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że grudzień ub. roku miał mniej dni roboczych niż grudzień 2017 roku. Jednocześnie, biorąc pod uwagę liczbę nowych rejestracji, ostatni miesiąc 2017 roku był najlepszym grudniem w XXI wieku, co przełożyło się na tzw. „efekt bazy”, czyli wysoką podstawę do porównań z tegorocznymi rezultatami.

Pomimo spadku poziomu sprzedaży samochodów w grudniu, w całym 2018 roku liczba rejestracji wzrosła w porównaniu z 2017 rokiem. Tym samym ustanowiony został nowy roczny rekord rejestracji w XXI wieku (dotychczasowy należał właśnie do 2017 roku).

Rosnąca sprzedaż nowych samochodów to głównie zasługa dużej aktywności ze strony klienta instytucjonalnego. Od dłuższego czasu to właśnie firmy stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów. Co prawda w grudniu kupiły one o 2,10% mniej samochodów osobowych niż rok wcześniej, ale w ciągu całego 2018 roku zakupy firmowe wzrosły rok do roku, o 13,40%. Nabywcy indywidualni stanowili wyraźną mniejszość wśród klientów salonów samochodowych. Głównym źródłem, w którym ta grupa zaopatrywała się w auta, pozostawał rynek pojazdów używanych, przy dużym udziale importu takich aut.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w grudniu 2018 roku zarejestrowano w Polsce 52 373  samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5t, czyli o 3,42% (-1 856 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 5,20% (+2 589 szt.) więcej niż w listopadzie 2018 roku. Dane skumulowane (600 790 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2018 roku o 9,76%  (53 399 szt.).

Osiem marek z pierwszych dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Najwyższy wzrost zanotował Mercedes - o 22,37%

Około 7,25% aut (3 800 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w grudniu 2018 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem liczby wywiezionych aut oraz udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. 

Poziom reeksportu w porównaniu do grudnia 2017 spadł o 23,43%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w grudniu 2018r. wchłonął nieco ponad 48,5 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wskazują, że w grudniu 2018 roku zarejestrowano w Polsce 45 369 samochodów osobowych, o 5,52% (-2 652 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 4,93% (+2 130 szt.) więcej niż w listopadzie 2018 roku. Dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży. W sumie w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 532 000 samochodów osobowych, o 9,35% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+45 468 szt.).

 

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska znalazła się na koniec listopada 2018 roku na 7. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). 

Niestety, nawet bez uwzględnienia reeksportu, relatywnie wysoka pozycja na liście rankingowej wciąż nie daje powodu do zadowolenia. Cieniem na rezultatach kładzie się bowiem pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 12,8 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (17,4 zarejestrowanych samochodów na 1000 mieszkańców), Czechy (24,0 szt. na 1000 mieszkańców), Słowacja (z wynikiem 17,1 szt. na 1 000 mieszkańców) oraz Słowenia (34,8 szt. na 1000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów Unii Europejskiej wyniósł w listopadzie 2018 roku (ostatnie dostępne dane) 29,5 zarejestrowanych samochodów na 1 000 mieszkańców. 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w grudniu ok. 3 800 sztuk) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 41,5 tys. szt. Udział zaobserwowanego reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 8,38%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy.

W grudniu 2018 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 25,70%. Udział firm osiągnął poziom 74,30%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 33 701 aut. Udział klientów firmowych w 2018 roku wyniósł 72,28%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się różnić, jeszcze bardziej zwiększając różnicę pomiędzy nimi.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 3 800 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

Wśród piętnastu pierwszych marek klasyfikowanych na liście rankingowej, pięć marek (Opel, Renault, BMW, Nissan oraz Fiat) zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniki jednej marki wzrosły o więcej niż 20% (Mercedes, o 23,03%). Kolejność na liście marek cieszących się największym powodzeniem wśród polskich klientów nie uległa większym zmianom w porównaniu z wynikami notowanymi na koniec listopada 2018 roku. 

Tytuł lidera rynku utrzymała Skoda. W 2018 roku klienci kupili i zarejestrowali 69 565 aut tej marki, o 11,74% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Skody w rynku wyniósł 13,08%. Na pozycji wicelidera znalazł się Volkswagen, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 56 049 szt., o 14,15% więcej niż w 2017 roku. Udział marki wyniósł 10,53%. Na trzecim miejscu uplasowała się Toyota. W 2018 roku klienci japońskiego producenta zarejestrowali 56 037 samochodów, o 10,24% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 10,53%. Na czwartej pozycji znalazł się Opel, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 34 643 szt., o 3,90% mniej niż w 2017 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 6,51%. Na piątej pozycji był Ford. W 2018 r. zarejestrowano 31 912 aut tej marki, o 8,23% więcej niż w 2017 roku. Udział marki w rynku wyniósł 6,00%. 

Najczęściej kupowanym modelem w 2018 roku była Skoda Octavia (21 125 szt.; +12,03% r/r), za którą uplasowała się Skoda Fabia (19 679 szt.; +3,32% r/r) oraz Opel Astra (15 282 szt. -4,15% r/r), a następnie VW Golf (14 190 szt.; +6,70 r/r),. Pierwszą piątkę zamyka Toyota Yaris (14 032 szt.; +11,71% r/r).

Najpopularniejszym modelem w 2018 roku wśród klientów indywidualnych jest Skoda Fabia (6 453 szt.; +7,01%), na drugim miejscu uplasowała się Toyota Yaris (6 324 szt.; +3,74%), na trzecim – Dacia Duster (5 249 szt.; +25,51%), na czwartym – Opel Astra (4 455 szt.; -24,85%), a na piątym – Hyundai Tucson (3 751 szt.; +7,88%).

W przypadku klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem była Skoda Octavia (17 438 szt.; +13,88%). Na drugim miejscu znalazła się Skoda Fabia (13 226 szt.; +1,61%). Trzecie miejsce zajmuje VW Golf (11 743 szt.; +15,25%), czwarte – Opel Astra (10 827 szt.; +8,11%), a piąte – Ford Focus (9 907 szt.; +4,98%).

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  w grudniu 2018 roku zarejestrowano w Polsce 7 004 samochodów dostawczych, o 12,82% (+796 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 7,01% (+459 szt.) więcej niż w listopadzie 2018 roku. W sumie, w 2018 roku zarejestrowano w Polsce 68 790 samochodów dostawczych, o 13,03% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wśród 15 pierwszych marek na liście rankingowej, pięć zanotowało spadek liczby aut zarejestrowanych w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku, w tym najwyższy spadek zanotowała Skoda - o 18,91%. Wynik sześciu marek wzrósł o więcej niż 20%, w tym największy wzrost zanotował MAN o 266,95%). 

Tytuł lidera rynku w 2018 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali 10 811 aut tej marki, o 26,79% więcej niż w 2017 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 15,72%. 

Na pozycji wicelidera utrzymał się Fiat, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 10 735 szt., o 5,45% mniej niż w 2017r. Udział marki w rynku wyniósł 15,61%. 

Na trzecim miejscu jest Ford. W 2018 r. klienci tego producenta zarejestrowali 8 023 pojazdy dostawcze, o 24,77% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 11,66%.  

Na czwartej pozycji znalazł się Volkswagen, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 6 660 szt., o 36,48% więcej niż w 2017 r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,68%. 

Na piątej pozycji uplasował się Peugeot. W 2018r. zarejestrowano 6 073 aut dostawczych tej marki, o 0,75% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Udział marki wyniósł 8,83%. 

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2018 r. jest dotychczas Renault Master (8 943 szt.; +29,05% r/r). Na drugiej pozycji uplasował się Fiat Ducato – (6 101 szt.; -16,39%), na trzeciej Iveco Daily – (5 731 szt.;  +7,99% r/r), a na czwartej Mercedes Sprinter – (3 996 szt.;+20,14%). Pierwszą piątkę zamykaPeugeot Boxer (3 479 szt.; +0,78%).

Źródło: IBRM SAMAR (www.samar.pl) 

ZNAJDŹ NAS: